ข่าว | การเมือง | เศรษฐกิจ | ข้อมูลประเทศ | more »
Home | Country | Payment Service | Contact Us
หน้าแรกประวัติศาสตร์โลก
ภาพรวมประวัติศาสตร์โลก
อารยธรรมโลก
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ประเทศ
การศึกษาประวัติศาสตร์
หลักฐานประวัติศาสตร์
Timeline
On This Day
บุคคลในประวัติศาสตร์
สนธิสัญญาและข้อตกลง
เก็บตกประวัติศาสตร์
หนังสือและภาพยนตร์
รวมเว็บประวัติศาสตร์
ข้อมูลประเทศ
On This Day
Timeline
เหตุการณ์วันที่ 4 ตุลาคม 2001
ภาพรวมประวัติศาสตร์โลก

อารยธรรมโลก
 

ผลการค้นหา ทั้งหมด 157 รายการ
หน้าที่ 2 จาก 11 หน้า
สงคราม น้ำมัน และการปฏิวัติได้เปลี่ยนแปลงตะวันออกกลาง

เมื่อถึงปี ค.ศ.1962 ประเทศส่วนใหญ่ของตะวันออกกลางได้เอกราช อาณานิคมต่างๆ ของอังกฤษที่เหลืออยู่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียได้เอกราชโดยปราศจากความขัดแย้งในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกันของมหาอำนาจโลกในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงต่อเนื่อง โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต แต่เป็นการแข่งขันกันที่เข้มข้นอยู่น้อยกว่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1945-1962 ปัญหาสำคัญในช่วงทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 เกี่ยวข้องกับการปรับตัวภายในภูมิภาคตะวันออกกลางเอง การเผชิญหน้าระหว่างอาหรับ-อิสราเอล หลังก...
ชาติต่างๆ ของตะวันออกกลางได้เอกราช

ภูมิภาคตะวันออกกลางดังกล่าวนี้ประกอบด้วยอิหร่าน อิสราเอล ตุรกี และประเทศต่างๆ ทั้งหมดที่พูดภาษาอาหรับหรือว่าโลกอาหรับทั้งมวล ชาติตะวันออกกลางเหล่านี้ในระหว่างปี ค.ศ.1945-1962 ได้คืบหน้ามากต่อการเป็นเอกราช จำนวนมากได้เอกราชของตนเองจากระบอบการปกครองจักรวรรดินิยมตะวันตก อีกส่วนหนึ่งเช่นว่าอียิปต์และอิหร่านนั้นได้เป็นเอกราชในลักษณะทางการ แต่ยังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของภายนอกหรือว่าต่างชาติ ทั้งอียิปต์และอิหร่านในช่วงนี้เช่นกันได้เสรีภาพมากขึ้นมาจากอิทธิพลต่างชาติ และต้องการที่จะเพิ่มอำนาจของตนเองขึ้น...
ญี่ปุ่นผงาดเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นสูญเสียดินแดนทั้งหมดที่ได้มาในช่วงขยายดินแดน ในตอนนี้ประชากรจำกัดอยู่เฉพาะในหมู่เกาะมาตุภูมิ และกำลังเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆ อย่างน่าเหลือเชื่อ ประเทศจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน แต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ผลิตสินค้าส่งออก เพื่อจ่ายให้กับการนำเข้ากลับเสียหายหรือถูกทำลายลงไปในช่วงสงคราม การยึดครองญี่ปุ่น กองกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลดักลาส แมคอาร์เธอร์ (Douglas MacArthur) เข้ายึดครองประเท...
ชาติแอฟริกันใหม่ต่างๆ เผชิญกับปัญหาต่างๆ

หลังจากที่ได้เป็นเอกราชแล้ว ชาติใหม่ต่างๆ ของแอฟริกายังคงเผชิญกับปัญหาหนักต่างๆ จำนวนมาก แต่ละชาติใหม่ต้องสร้างความรู้สึกความเป็นหนึ่งเดียวแห่งชาติขึ้นมาในหมู่ประชากรของตนเองที่มักจะแบ่งแยกออกจากกันอยู่โดยภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้น จำนวนมากของชาติใหม่เหล่านี้ต้องจัดการกับความด้อยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และในท้ายที่สุดนั้น ความรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของแอฟริกาและความสำเร็จทางด้านวัฒนธรรมของแอฟริกานั้นต้องได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา เอกภาพแห่งชาติ ความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดสำหรับแต่ละชาติใหม่...
ชาติแอฟริกาต่างๆ ได้เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญมากได้เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาในภูมิภาคใต้ทะเลทรายซาฮารา (หรือที่เรียกว่า ซับซาฮาราแอฟริกา) ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดินแดนอาณานิคมต่างๆ ในแอฟริกาในระหว่างปีค.ศ. 1946-1980 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นๆ นั้นได้กลายมาเป็นชาติเอกราชเกือบทั้งหมด ยกเว้นนามิเบีย (Namibia) หรือว่าดินแดนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Africa) ชาตินิยมแอฟริกา แม้ว่าลัทธิชาตินิยมได้กลายมาเป็นพลังที่ได้รับความนิยมในโลกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่รากของลัทธิดังกล่าวนี้ในแอฟริกาไ...
จุดสูงสุดของวัฒนธรรมจีนในช่วงราชวงศ์โจว ฉิน และฮั่น

สังคมจีนได้ยึดโยงอาศัยอยู่กับหลักการของขงจื้อที่ครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อสวัสดิภาพของรัฐ คุณค่าต่างๆ ที่ปกครองชีวิตครอบครัว กล่าวคือการเคารพนับถือครอบครัว การเคารพอดีต และการยอมรับการตัดสินใจของผู้ที่อยู่เหนือกว่าหรือว่าอาวุโสกว่านั้นได้ปกครองชีวิตของชาติจีนและชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของคนจีน เป็นต้นว่าเศรษฐกิจ การศึกษา วรรณกรรม และวิทยาศาสตร์ ครอบครัวและชีวิตทางสังคม ครอบครัวเป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากที่สุดในสังคมจีน ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล คนผู้หนึ่งนั้นได้ขึ้นสูงหรือว่าตกต่ำลงอยู่ในระ...
จีนโบราณสร้างสรรค์ปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์

แม้ว่ามีความไร้เอกภาพทางการเมืองและมีสงครามอยู่เนืองๆ ในช่วงปีท้ายๆ ของราชวงศ์โจว อย่างไรก็ตาม ช่วงดังกล่าวนี้กลับเป็นช่วงหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์ปรัชญากันมากสุดในประวัติศาสตร์ของจีน โดยเช่นเดียวกับในอารยธรรมโบราณอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นั้น ปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้กระตุ้นให้เกิดมีแนวคิดและทฤษฏีใหม่ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก บรรดานักวิชาการผู้รู้ได้จัดหมวดหมู่ทฤษฏีต่างๆ เหล่านี้ออกเป็น 4 กลุ่มสำคัญ คือ ธรรมชาตินิยม (Naturalism) ลัทธิขงจื้อ (Confucianism) กฎหมายนิยม (Legalism...
อารยธรรมจีนวิวัฒน์ผ่านราชวงศ์ต่างๆ

ราชวงศ์โจวได้ยึดครองจีนในปี 1,122 ก่อนคริสตกาล นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งพลวัตรการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ของจีน จีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทั้ง 3 ตามลำดับดังกล่าวนี้คือ ราชวงศ์โจว (Zhou) ราชวงศ์ฉิน (Qin) และราชวงศ์ฮั่น (Han) ได้ค่อยๆ พัฒนามาเป็นจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่และทรงพลัง การเติบโตอย่างมากด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นในจีนในช่วงยุคจักรวรรดิแรกนี้ นอกจากนี้ กิจกรรมด้านปรัชญาได้เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงนี้เมื่อจีนได้พัฒนาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างยาวนานขึ้นมาในอารยธรรมขอ...
อารยธรรมจีนรุ่งเรืองภายใต้ราชวงศ์ซาง

คนจีนได้ให้ความสำคัญมากกับการอธิบายเกี่ยวกับอดีตที่ยาวไกลและกับบทบาทของจีนในประวัติศาสตร์ ตำนานจำนวนมากเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโลกและเกี่ยวกับจีนและคนจีนโบราณนั้นได้ให้ภาพที่แจ่มชัดเจนมากต่อประวัติศาสตร์จีนเป็นห้วงเวลาหลายศตวรรษ ตำนานเกี่ยวกับจีนโบราณ บาน กู ผู้สร้างโลก ตำนานต่างๆ เกี่ยวกับจีนโบราณนั้นได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์คนแรกผู้มีนามว่า บาน กู (Pan Gu) ที่ทำงานเป็นเวลา 18,000 ปีเพื่อสร้างสรรค์จักรวาลขึ้นมา นอกจากนี้ ได้บอกเล่าเกี่ยวกับวีรกษัตริย์ต่างๆ ที่แต่ละองค์นั้นได้ปกครองอย...
พรรคคอมมิวนิสต์ปกครองจีนและสรรค์สร้างสังคมใหม่

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จีนคอมมิวนิสต์และจีนชาตินิยมตกลงกันว่าจะยุติสงครามกลางเมืองไว้ชั่วคราว แล้วหันมาร่วมมือกันจัดตั้งกองกำลังแนวหน้า เพื่อต้านทานศัตรูของพวกเขา นั่นคือ ญี่ปุ่น แต่ความร่วมมือเป็นพันธมิตรนี้อยู่ได้ไม่นาน ทั้งสองฝ่ายก็กลับมาลงมือทำสงครามกันเหมือนเดิม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จีนคอมมิวนิสต์ทวีความเข็มแข็งทางการทหารและขยายดินแดนที่ตนเองครอบครองโดยตรง ในตอนนั้นจีนคอมมิวนิสต์มีกำลังเหนือกว่าในการทำสงครามกลางเมือง และเมื่อมาถึงค.ศ.1949 พวกเขาขับจีนชาตินิยมให้ลงจากอำนาจ ในค.ศ.1949...
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมทำให้ประวัติศาสตร์จีนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

มนุษย์ยุคหินเก่าได้ดำรงชีวิตอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นเมืองปักกิ่ง (Beijing) ในปัจจุบัน ต่อมาพัฒนาการมาสู่ยุคหินใหม่บริเวณแม่น้ำเหลือง (Yellow River) หรือแม่น้ำฮวงโห (Huang He) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพัฒนาการในส่วนอื่นๆ ของโลก นั่นคือ มีการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือและอาวุธ การพัฒนาด้านการเพาะปลูก และในท้ายที่สุดมีการตั้งรกรากอยู่เป็นหลักแหล่งเป็นชุมชนแบบถาวร ในการศึกษาประวัติศาสตร์จีนจะต้องเข้าใจสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ สภาพภูมิศาสตร์และรูปแบบพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของจีน ที่ตั้งทา...
อารยธรรมรุ่งเรืองในอินเดียโบราณ

อารยธรรมอินเดียได้ถึงจุดสูงสุดจากช่วงยุคมหากาพย์ถึงยุคทองของจักรวรรดิคุปตะ อินเดียได้ทิ้งมรดกที่มั่งคั่งให้กับโลกในรูปศิลปะ วรรณกรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สังคมอินเดียโบราณยังได้สร้างประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งมีผลกระทบออกไปนอกอนุทวีปอินเดียและคงอยู่เป็นเวลาหลายศตวรรษ และยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมคนอินเดียในปัจจุบันอีกด้วย เศรษฐกิจและชีวิตทางสังคม นับจากยุคโบราณ ที่ดินถือเป็นปัจจัยการดำรงชีวิตสำหรับคนเกือบทุกคนทางอินเดียตอนเหนือ โดยผู้ที่อยู่วรรณะสูงที่มีจำนวนไม่มากนัก ได้มีชีวิตที่หรูหราจากการเป็น...
ราชวงศ์และจักรวรรดิต่างๆ เติบโตและแตกสลายในอินเดียโบราณ

อนุทวีปอินเดียไม่เคยปกครองโดยกรีกหรือเปอร์เซีย แม้ว่าชาติทั้งสองพิชิตดินแดนมาจนถึงลุ่มแม่น้ำสินธุ กษัตริย์ผู้ปกครองเปอร์เซียนามว่า ดาริอุส (Darius) ได้ส่งกองทัพทหารเข้ามารุกรานเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุในช่วงศตวรรษที่ 6 (ปีที่ 500) ก่อนคริสตกาล และได้ผนวกให้ภูมิภาคดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซีย ราชอาณาจักรอินเดียได้ค่อยๆ ลดทอนอำนาจการครอบครองของเปอร์เซียในทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดีย ในขณะที่จักรวรรดิเปอร์เซียได้เริ่มเสื่อมลง ในท้ายที่สุด ราชอาณาจักรมคธ (Magadha) ทางตะวันออ...
ชาวอารยันผู้รุกรานปกครองที่ราบตอนเหนือของอนุทวีปอินเดียในยุคพระเวท

ในราว 1,500 ปีก่อนคริสตกาลนั้น คนกลุ่มใหม่ได้ทะลักผ่านช่องเขาที่ชื่อว่า ช่องเขาไคเบอร์ (Khyber Pass) เข้ามาในอนุทวีปอินเดีย คนเหล่านี้มาจากภูมิภาคทางตอนเหนือของทะเลดำและทะเลแคสเปียนและพูดภาษาที่เรียกว่า อินโด-ยูโรเปียน (Indo-European) อารยันผู้พิชิต เราเรียกชนเผ่าต่างๆ ที่พูดภาษาอินโด-ยูโรเปียนที่ได้เข้ามาในทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียว่า “ชาวอินโด-อารยัน” (Indo-Aryans) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ชาวอารยัน” นักประวัติศาสตร์คนหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “ไม่มีหลักฐานบันทึกโบราณถึงการเดินท...
พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูตั้งมั่นในอนุทวีปอินเดีย

ในช่วงยุคพระเวทนั้น โครงสร้างใหม่ทางสังคมได้ปรากฏขึ้นมาในอนุทวีปอินเดีย ในท้ายที่สุดนั้น ระบบดังกล่าวนี้ได้ประกอบเป็นรากฐานของสังคมคนในอนุทวีปอินเดีย มหากาพย์อันยิ่งใหญ่ ยุคพระเวทตั้งชื่อตาม คัมภีร์พระเวท (Veda) ของคนอารยันในยุคต้น คัมภีร์ดังกล่าวเป็นชุดของพิธีกรรมและบทสวดทางศาสนาที่มีต่อเทพเจ้าต่างๆ ยุคระหว่าง 1,000-500 ปีก่อนคริสตกาลในประวัติศาสตร์อนุทวีปอินเดียนั้นจึงถูกเรียกว่า ยุคมหากาพย์ (Epic Age) ตามวรรณกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกัน พราหมณ์ที่เป็นชนชั้นพระได้ตีความ (ความถูกต้องของ) พิธีกร...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
/ 11


© 2000 -2015 www.myfirstinfo.com All Rights Reserved