สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

  สนธิสัญญาแวร์ซายส์

เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
ผู้มีอำนาจ 4 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอิตาลี ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ร่างสนธิสัญญาแวร์ซายส์อยู่หลายเดือน จนในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1919 เคลมองโซ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสก็ได้ยื่นร่างไปให้ผู้แทนเยอรมนีอ่...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 9,580 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 2 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน