สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

  องค์การสันนิบาตอาหรับ (League of Arab States หรือ Arab League)

เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
ภูมิหลัง : องค์การสันนิบาตอาหรับ (League of Arab States หรือ Arab League) ก่อตั้งเมื่อ 22 มีนาคม ค.ศ. 1945 ภายในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ภูมิภาคอื่นกำลังทำสงคราม แต่ชาวอาหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับกำลังร่วมมือกันตั้งองค์การสันนิบาตอาหรั...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 13,538 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 5 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน