สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

  ซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)

เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
ซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) เป็นประธานาธิบดีคนที่ 6 ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเป็นคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นับแต่การสิ้นสุดลงของ ระบอบเผด็จการซูฮาร์โต (Suharto) ในปีค.ศ.1998 อย่างไรก็ตาม เขาเป็นอดีตน...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 14,094 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 8 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน