สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

  ประวัติศาสตร์สวีเดน (Sweden History)

เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (500 ตัวอักษรแรก) :
สวีเดน (Sweden) เป็นประเทศในยุโรปทางตอนเหนือ บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตะวันออก ในอดีตเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนเผ่าเยอรมันต่างๆ และเมื่อถึงศตวรรษที่ 10 สวีเดนได้ขยายอิทธิพลของตนเองไปไกลถึงทะเลดำ สวีเดนในศตวรรษที่ 14 ได้รวมเป็นสหภาพกับนอร์เวย์และเดนมาร์ก แต่ในศตวรรษที่ 16 สวีเดนได้ปฏิวัติแยกตัวออกมาเป็นรัฐเอกราช สวีเดนเมื่อถึงศตวรรษที่ 17 เป็นมหาอำนาจหนึ่งในยุโรป ได้ครอบครองส่วนใหญ่ของบริเวณชายฝั่งทะเลบอลติก สวีเดนได้เสียดินแดนส่วนใหญ่ของตนในสงคราม Great Northern War (ระหว่างปี 1700-17...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 15,533 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 15 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน