สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

  ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
"ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง" หรือ "จารึกหลักที่ 1" จารึกขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1835 บนหลักหินทรายแป้งเนื้อละเอียด สี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจมหรือทรงยอ ด้วยตัวอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย มี 4 ด้าน กว้างด้านละ 35 ซม. สูง 111 ซม. พบที่เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย เม...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 69,823 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 1 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน